Hål/Bollvinster

Hålvinster Bodaholm
Under hcp 20,2 hål 9 och 18 (par 5:or)
Över över hcp 20,2 hål 2 och 13 (par 4:or)
Alla
Birdi eller HIO hål 6 (par 3)
Birdi eller HIO hål 16 (par 3)
Samt vunnen respektive 9:a

Hålvinster International
Under hcp 20,2 hål 2 och 14 (par 5:or)
Över över hcp 20,2 hål 1 och 8 (par 4:or)

Alla
Birdi eller HIO hål 3 (par 3)
Birdi eller HIO hål 17 (par 3)
Samt vunnen respektive 9:a

Hålvinster Lövsätra
Under hcp 20,2 hål 10 (par 5)
Över över hcp 20,2 hål 14 (par 4:a)

Alla
Birdi eller HIO hål 15 (par 3)
Birdi eller HIO hål 17 (par 3)
Samt vunnen respektive 9:a

Longest hål 10

Nytt regelförslag som gäller våra tävlingar

Min fråga är: Varför ska en lägre hcp spelare dra fördel om två spelare hamnar på lika poäng som är avgörande hål och vinna på det. I praktiken innebär detta att den lägre hcp spelaren har alltid ett slag upp och varför då undrar jag ?

När det gäller proffsen så finns även ett hcp system för dessa, men blir det lika så blir det särspel och detta kan ju inte vi hålla med. Mao så gäller inte någon sådan regel för proffsen.

Men det vi lärt oss är att den högre hcp spelaren ett slag efter då man hamnar på lika. Vart är rättvisan med detta av ett hcp system eller framförallt inom våra tävlingar. Vet faktiskt inte om detta är en regel eller bara generellt vedertaget. Mitt förslag är följande inom våra tävlingar, vilket även gör det hela mera spännande.

Om bägge spelare hamnar på avgörande vinst sista hålet så ska skillnaden vara vem som vinner sista avgörande hålet.

  1. Den spelare som vinner avgörande hål och därmed hamnar på samma poäng så vinner denna.
  2. Om det blir lika på hålet och lika poäng så räknar man bakåt vilken av spelarna som har mest hålvinster. Om det även då är lika så vinner lägre hcp spelare och drar fördel av detta, men inte mera, som det är idag.
  3. Blir det lika så avgörs det hela med en Puttningstävling efteråt

Hoppas ni hängt med i värderingen av detta. Som hcp systemet är i grunden så ska alla spelare spela på lika villkor. Som vi räknar det nu får nu lägre hcp spelare en fördel som inte gäller på proffsoturen och i min mening inte logisk för oss heller.

Återkom med svar vad ni tycker inför touren och svara:

Ja: ett nytt regelverk enligt ovan med punkt 1, 2 eller 3 är mera rättvist och gör det även mera spännande.

Nej: Vi behåller denna skitregel som det är idag och knyter näven i byxfickan…

Röstningen avgör hur vi gör inför våra tourer

Bubba som är lite smålack just nu…

Spelforum

Det här inlägget är tänkt att alla kan kommentera med förslag på speldagar, bana, tid etc. Detta gäller även alla inlägg. Första gången du ger en kommentar (svar) till inlägget så behöver jag som admin godkänna detta, vilket kan bli en fördröjning. Men när du väl är godkänd så är det sedan bara att ”chatta” på som vi gör inom sms gruppen idag och dina kommentar publiceras omedelbart. Ny kopprull eller…..